Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Художествена галерия “Никола Маринов”

Художествената галерия “Никола Маринов” е въведена в действие във връзка с 1300-годишния юбилей от образуването на българската държава през 1981 г.

Фондът на Художествена галерия “Никола Маринов” се състои от 3240 броя живопис, графика и скулптури, като близо 1000 броя от живописта са акварелни творби. Галерията е единствената специализирана в страната в събирането, съхраняването и експонирането на акварел и притежава най-голямата и стойностна сбирка. В сбирката наред с най-известните български акварелисти присъстват и автори от Швейцария, Швеция, Израел, Сирия, Англия, Сан Марино, Германия, Унгария, Китай, Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция, Русия и др. Различни експозиции акварел са гостували в галерии в страната, както и в Румъния, Куба, Русия и др.

В галерията се намира и най-голямата сбирка акварел на проф. Никола Маринов, включваща 97 творби.

Последна актуализация на 21.11.2007